Styrelsen

Här nedan presenteras Chorus Virorums organisation och styrelse. de tillsatta posterna fördelas på bäst lämpade personer i de fall att vettigt folk sökt sig till kören. Annars är det helt möjligt att någon apa sitter och kliar sig på magen.

Chorus Virorums styrelse HT15-VT16 ser ut som följer:

  • CVO (Ordförande): Fredrik Lindell
  • vCVO (Vice ordförande): Emil Svensson
  • CVD (Dirigent): Joakim Ekedahl
  • CVS (Sekreterare): Tobias Luckey
  • CVN (Notfiskal): Mattias Nyberg
  • CVF (Festfixare): Christian Ulfendahl
  • CVK (Kassör): Peter Staaf
  • CVT (Traditionsbevarare): Carl Björvang